{Cập nhập} Cấu trúc đề thi ielts mới nhất năm 2021

Cấu trúc đề thi ielts mới nhất năm nay 2021 gồm 4 phần:

  • Nghe – IELTS Listening (30 phút)
  • Đọc – IELTS Reading (60 phút)
  • Viết – IELTS Writing (60 phút)
  • Nói – IELTS Speaking (15 phút)

Để bạn hiểu, mình mô tả bằng hình vẽ sau

Cấu trúc đề thi ielts mới nhất
Cấu trúc