{Cập nhập} Cấu trúc đề thi toeic mới nhất năm 2021

Cấu trúc đề thi toeic mới nhất năm 2021 vừa được Vinaenglish cập nhập ngày hôm nay gồm 2 kỹ năng :

 • Phần 1: Listening (nghe) gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, thi trong thời gian 45 phút
 • Phần 2: Reading (đọc) gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, thi trong thời gian 75 phút

Tổng thời gian thi sinh làm 2 bài thi là  120 phút.

Cấu trúc đề thi toeic mới nhất
Cấu trúc đề thi toeic chuẩn

Khi thi, thí sinh phải làm theo tuần tự: Listening trước rồi mới Reading sau

Điểm tối đa cho 2 bài thi Toeic là 990 điểm.

Để bạn hiểu rõ hơn, mới xem nội dung chi tiết mỗi phần

PHẦN THI NGHE HIỂU:

Phần Thi CẤU TRÚC ĐỀ NGHE HIỂU HIỆN TẠI CẤU TRÚC NGHE MỚI SẼ ÁP DỤNG
Phần 1 Tả tranh: 10 câu Tả tranh: 6 câu
Phần 2 Phần Hỏi- Đáp: 30 câu Phần Hỏi- Đáp: 25 câu
Phần 3 Hội  thoại ngắn: 10 đoạn
30 câu hỏi
3 câu hỏi cho 1 hội thoại
Hội thoại ngắn: 13 đoạn
39 câu hỏi
3 câu hỏi cho 1 hội thoại
Phần 4 Bài Nói: 10 bài
30 câu hỏi
3 câu hỏi/ 1 bài nói
Bài Nói: 10 bài
30 câu hỏi
3 câu hỏi/ 1 bài nói
Tổng số câu hỏi 100 100

Nhận xét:

 • Tổng số câu hỏi không thay đổi mà chỉ có sự tăng giảm số lượng câu hỏi của mỗi phần.
 • Giảm câu hỏi ở phần 1 và 2
 • Tăng số lượng câu hỏi phần Short Conversation
 • Các hội thoại sẽ ngắn hơn nhưng nhiều thông tin trao đổi hơn
 • Đoạn hội thoại có thể có nhiều hơn 2 người
 • Các đoạn hội thoại sẽ sử dụng nhiều từ rút gọn và những câu nói chưa hoàn thiện chủ vị
 • Trong cấu trúc bài thi mới sẽ có loại câu hỏi mới kiểm tra ý nghĩa ngụ ý của người nói trong ngữ cảnh của một cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện.

PHẦN THI ĐỌC HIỂU:

CẤU TRÚC ĐỀ ĐỌC HIỂU HIỆN TẠI CẤU TRÚC ĐỀ ĐỌC HIỂU MỚI
Phần 5 Dạng bài hoàn thành câu: 40 câu Dạng bài hoàn thành câu: 30 câu
Phần 6 Dạng bài hoàn thành đoạn văn: 12 câu Dạng bài hoàn thành văn: 16 câu
Phần 7 Đoạn văn đơn: 28 câu
9 đoạn văn đơn và có từ 2-5 câu hỏi mỗi đoạn văn
Đoạn văn kép: 20 câu hỏi4 đoạn văn kép với 5 câu hỏi cho mỗi bài
Đoạn văn đơn: 29 câu hỏi
10 đoạn văn đơn và có từ 2-4 câu hỏi cho mỗi đoạn
Nhiều đoạn văn: 25 câu hỏi
2 bài có đoạn văn kép
3 bài có 3 đoạn văn
5 câu hỏi cho mỗi bài

Nhận xét

 • Giảm số câu hỏi ở Part 5
 • Hai loại câu hỏi mới kiểm tra sự hiểu biết về cấu trúc tổng thể của các đoạn văn
 • Tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời hay các cuộc trò chuyện trực tuyến với nhiều người
 • Gia tăng số lượng câu hỏi trong các đoạn văn đơn và nhiều đoạn văn
 • Những câu hỏi mới về việc diễn dịch từ ngữ của người viết trong ngữ cảnh