Cấu trúc If only và cách sử dụng

Khi sử dụng tiếng Anh, có một số lúc ta cần phải thể hiện tâm lý tiếc nuối về một sự việc nào đó và hy vọng rằng có thể thay đổi nó (sự việc đó có thể không tồn tại, đã xảy ra trong quá khứ hoặc chưa xảy ra và mong muốn xảy ra trong tương lai). Thông thường người ta sẽ sử dụng cấu trúc ngữ pháp mong ước Wish để làm điều này. Tuy nhiên để tăng mức độ biểu cảm cũng như mức độ mong muốn của chủ thể, ta còn có thể sử dụng cấu trúc If only. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về loại cấu trúc If only này nhé!

Cấu trúc if only trong tiếng Anh

1. Định nghĩa

Cấu trúc If only là cấu trúc được sử dụng nhằm mục đích thể hiện ước muốn, khao khát thay đổi một sự việc nào đó. Đây cũng là một loại câu mong ước, tuy nhiên mức độ cảm thán cao hơn so với câu trúc wish.

2. Chức năng

Diễn tả mong muốn thay đổi một điều gì đó ở hiện tại, quá khứ và cả tương lai.

3. Các loại cấu trúc

3.1. Cấu trúc If only diễn tả mong muốn ở hiện tại

Để thể hiện sự tiếc nuối về một sự việc nào đó không như ý và không có thực ở hiện tại, cấu trúc sau đây sẽ được sử dụng:

If only + S + V (ed)

Hoặc If only + S + not V (ed).

Nếu V là tobe, ta luôn chia were cho tất cả các ngôi tương tự trong câu mong ước loại 2

Ex:

  • If only my parents came on time to pick me and him up. (Giá như bố mẹ tôi đến đúng giờ để đón tôi và anh ấy.)
  • If only I were good at English, I can solve this problem. (Giá như tôi giỏi tiếng Anh, tôi có thể giải quyết được bài này.)

3.2. Cấu trúc If only diễn tả mong muốn trong tương lai

Khi diễn tả ý muốn ai đó hoặc cái gì đó có thể trở nên tốt hơn trong tương lai, ta có thể sử dụng cấu trúc If only sau:

If only + S + would (could) + V(inf).

Hoặc If only + S + would (could) not + V(inf).

Ex:

  • If only the next month would be better. (Giá như tháng sau sẽ tốt hơn.)
  • If only they could be here tomorrow. (Giá như họ có thể ở đây vào ngày mai.)

3.3. Cấu trúc If only diễn tả mong muốn trong quá khứ

Khá giống với cấu trúc “If only diễn tả mong muốn ở hiện tại” là người dùng sử dụng nhằm thể hiện sự tiếc nuối về một sự việc nào đó không như ý và không có thực ở hiện tại, “cấu trúc If only diễn tả mong muốn trong quá khứ” cũng được sử dụng nhằm mục đích tương tự nhưng là với sự việc trong quá khứ. Ta có công thức sau:

If only + S + had + V (P2).

Hoặc If only + S + had not + V (P2).

Ex:

  • If only I had listened to her advice last month. (Giá như tôi nghe lời khuyên của cô ấy vào tháng trước.)
  • If only he had sent me his profile earlier. (Giá như anh ấy gửi cho tôi hồ sơ của anh ấy sớm hơn.)
  • If only he had called me this morning. (Giá như anh ấy gọi cho tôi sáng nay.)

Bài viết đến đây là kết thúc, chúc các bạn học tốt!